+420 721 627 778     info@financesesvobodou.cz
Comment are off

Upozornění na možné nekalé praktiky u smluv životního pojištění

V souvislosti se změnou zákona zveřejnila ČNB varování pro veřejnost. Jedná se o varování před praktikami uzavírání nových smluv IŽP právě kvůli změně zákona. Pokud Vás někdo kontaktoval ohledně této záležitosti, určitě mě kontaktujte, ať máte více informací. Samotný text najdete níže.

 

Česká národní banka upozorňuje veřejnost na možné nekalé praktiky pojišťovacích zprostředkovatelů, které souvisejí s připravovanou změnou v daňovém režimu týkajícím se smluv životního pojištění.

V současné době prochází schvalovacím procesem novela zákona o daních z příjmů, která by měla nabýt účinnosti 1. 1. 2015 a která změní podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění u pojistných smluv životního pojištění. Jedná se o změnu jak ve vztahu k uplatnění daňového odpočtu poplatníkem zaplaceného pojistného, tak ve vztahu k příspěvkům zaměstnavatele na životní pojištění. Změny se dotknou smluv umožňujících průběžné mimořádné výběry finančních prostředků bez ukončení celé smlouvy, u kterých nově nebude možné zachovat daňové výhody.

ČNB již zaznamenala první praktiky zprostředkovatelů nabízejících kontroly pojistných smluv na soulad s připravovaným zákonem, které by mohly vést nikoliv k úpravě stávajících smluv, nýbrž k jejich, pro pojistníky nevýhodnému, ukončení a uzavření smluv nových, zatěžujících klienty opětovnými počátečními náklady.

Česká národní banka doporučuje, aby pojistníci věnovali zvýšenou pozornost veškerým návrhům, které jim budou pojišťovnami nebo pojišťovacími zprostředkovateli předkládány v souvislosti s legislativními změnami. Tyto změny mohou být pojišťovacími zprostředkovateli využity jako záminka k doporučení předčasného ukončení pojistných smluv pojistníků, které však nemusí být výhodné pro klienty, ale naopak může být motivováno pouze finančním zájmem zprostředkovatelů.

Z hlediska nové právní úpravy nebude nezbytné ukončovat stávající pojistné smlouvy, pokud pojistník bude mít zájem na zachování možnosti mimořádného výběru a bude si vědom pozbytí dosavadního nároku na daňové zvýhodnění. Pokud naopak bude preferovat zachování daňového zvýhodnění, bude se muset s pojišťovnou dohodnout na odpovídající změně jeho stávající pojistné smlouvy.

Doporučujeme, aby pojistníci v souvislosti se změnami svých smluv trvali na poskytnutí úplných a srozumitelných informací týkajících se odůvodnění a důsledků navrhovaných změn a postupovali obezřetně, zejména pokud jde o ukončování stávajících pojistných smluv a jejich nahrazování novými. V takovém případě by pojistníkovi mělo být z předložených informací zřejmé, z jakých konkrétních důvodů je toto ukončení navrhováno a jaké náklady tím pojistníkovi vzniknou. Předčasné ukončení smlouvy, zejména pokud jde o investiční životní pojištění, bývá často pro klienta nevýhodné.

V případě pochybností ohledně rozsahu či pravdivosti informací předkládaných ze strany pojišťovacích zprostředkovatelů se pojistníci mohou obrátit přímo na pojišťovny a požadovat doplnění či prověření poskytnutých informací, a to nejlépe v písemné formě.

Česká národní banka doporučuje, aby veškeré změny, včetně ukončení pojistných smluv, pojistníci podepisovali až po získání a vyhodnocení všech relevantních informací, pečlivém prostudování smluvních ujednání a související dokumentace a v neposlední řadě po zvážení, zda předkládané změny odpovídají jejich potřebám a očekávání. V této souvislosti je třeba též upozornit, že podle návrhu zákona je časový prostor na úpravu pojistných smluv až do 31. 3. 2015.

Zdroj: www.cnb.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close